rota gelişim logo
 
 
 
rota gelişim koçluk alanlarımız
 

DANIŞMANLIK ALANLARIMIZ

 

Ekip Geliştirme Programı

rota gelişim ekipp geliştirme

Günümüzde bir çok kurum periyodik olarak uyguladıkları performans değerlendirme sonuçlarına ve yönetici görüşlerine dayanarak ekipleri için gelişim programları oluşturmaktadır. Fakat performans sistemlerinin iş bazlı olarak ayrı ayrı hazırlanmaması ve her iş için gerekli yetkinlikleri tek tek ele almaması gibi engelleri yüzünden tüm çalışanlar için ayrı ayrı gelişim planları hazırlamak bu yöntemle neredeyse imkansızlaşır.

Ekip Geliştirme Programıyla kurumunuzdaki iş kalemlerine yönelik yetkinlik envanterlerini hazırlıyor, uyguluyor, tüm çalışanlarınız için ayrı ayrı hazırlanmış gelişim planlarını sizlerle paylaşıyor, eğitimlerle destekliyoruz. Tüm bu programın yanı sıra envanter sonuçlarında ihtiyaç olan konulara yönelik çalışanlarınızla koçluk seansları planlıyor, toplu sınıf ortamında konuşmak istemedikleri konularda olan engellerini koçluk seanslarıyla aşmalarını sağlıyoruz.

Devamı için tıklayınız »»

İnsan Kaynakları Yönetimi Sistem Kurulumu ve Yönetimi

rota gelişim

İnsan kaynağı bir kurumun en önemli yapı taşıdır. Bunun en büyük sebebi ise insanların makinelerden ayrı olarak duygularının, düşüncelerinin ve hislerinin verimliliklerini direkt olarak etkilemesidir. İnsanların motivasyonu yüksek bir şekilde verimli çalışmalarını sağlamak için ise etkili bir İnsan Kaynakları Yönetimi sistemi şarttır. Şeffaf, adil ve iç müşteri memnuniyeti kavramını odak noktasına alan bir İnsan Kaynakları Yönetimi sistemi kurmak ve yürütmek uzun vadede tüm kurumlar için başarının kilit noktalarındandır. İnsan Kaynakları alanında işbirliği yaptığımız alt sistemleri şu şekilde sıralayabiliriz:

· İş Analizi ve Görev Tanımları
· Organizasyon Yapısı ve Şeması
· Yönetmelik ve Prosedürler
                                         · Pozisyon Değerlemesi ve Ücret Çalışması
                                         · Ödül – Öneri Sistemi
                                         · Performans Değerlendirme
                                         · Kariyer Haritaları ve Yedekleme Çalışması
                                         · Gelişim İhtiyaç Analizi

Devamı için tıklayınız »»

Yetkinlik Envanterleri ve Raporlamaları

rota gelişim

Bir çok kurum işe alım süreçlerinde ve terfi uygulamalarında kişilerin pozisyona uygunluğunu belirginleştirmek amacıyla kişilik testlerinden faydalanmaktadır. Fakat kişilik testleri çıktıları, pozisyon için önemli olan yetkinliklere yönelik nokta atışı sonuçlar vermeyebilir. Bu yüzden yapılacak iş için önemli olan yetkinliklere yönelik hazırlanmış envanterler daha etkili sonuçlar verir. Örneğin bir pozisyon için “duygu ve düşüncelerini ifade etme” önemli bir yetkinlik ise, bir kişilik testi ile bu yetkinliğe yönelik fikir sahibi olmak imkansızdır.

Yetkinlik envanterleri ve raporlamaları ile ilgili çalışmalarımız ile kurum yöneticileri ile birlikte belirlediğimiz yetkinliklere yönelik, tamamen kuruma özel envanterler hazırlıyor, uyguluyor ve sonuçlarını raporluyoruz.

Devamı için tıklayınız »»

Kurum İçi Koç ve Mentor Yetiştirme Programı

rota gelişim sağlık ve spor koçluğu

Oryantasyon, rotasyon ve personel yetiştirme dönemleri kurumlar için oldukça önemli dönemlerdir. Çünkü bu uygulamalar sonucunda bir çalışanın kuruma adaptasyonu, yeni işe adaptasyonu ve kurum bağlılığı pozitif yönde etkilenir. Günümüzde firmalar bu dönemler için belirli formatlar uygulasa da, bu formatlar kısıtlı döngüler içerisinde kalır ve kişilerin süreç içerisinde karşılaştıkları engellere yeterince değinilmez. Kurum içinde oluşturulacak mentor – mentee sistemi tüm bu sürecin tamamen amaca yönelik yürütülmesine olanak tanır.

Kurum İçi Koç ve Mentor Yetiştirme Programıyla çalışanlarınızın gönüllülük esasına dayanarak gerekli durumlarda diğer çalışanlara birer koç ve mentor şeklinde yaklaşmalarını sağlıyor, kurum içi bağların kuvvetlenmesine yardımcı oluyor, yeni görev ve geleceğe hazırlık konularında destek alan çalışanlarınızın kendilerinden daha emin adımlar atmalarını sağlıyoruz.

Devamı için tıklayınız »»