rota gelişim logo
 
 
 
rota gelişim koçluk eğitimleri
 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SİSTEM KURULUMU VE YÖNETİMİ

rota gelişim yaşam koçluğu İnsan Kaynakları Yönetimi doğru uygulandığında kurum içerisindeki engelleri aşma, çalışanlarının motivasyonlarını artırma ve verimliliği pozitif etkileme gibi özelliklere sahiptir. Sistem kurulumu esnasında yapılacak hatalar ise bu durumu tamamen tersine çevirebilir. Burada önemli olan konu; insan kaynaklarının tüm alt sistemlerini kurarken olması gereken işleyişi korurken bir yandan da kurumun özelliklerine, yapısına, kültürüne ve işleyişine dikkat etmektir. Bu yüzden hazır formlar ve formatlar kullanmak uzun vadede sistemin işleyişini olumsuz etkiler. Tüm formatların kurum kültürünü de göz önüne alacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

İş analizi doğru bir şekilde yapılmış ve görev tanımları belirlenmiş bir kurumda sorumluluk ve yetki çatışmaları yaşanmaz. Performans sistemi çıktılarıyla oluşturulmuş kariyer haritalarının olduğu bir kurumda çalışanlar mevcut durumları ile gelecekte kurum içerisinde hedefledikleri pozisyona gelebilmek için ne yapmaları gerektiğini şeffaf bir şekilde görebilir, gelişim planlarını uygulayabilirler. Doğru bir gelişim ihtiyaç analizi sayesinde ise kişilerin ihtiyaçları olan gelişim alanlarıyla desteklenmeleri sağlanır. Dolayısı ile ihtiyaçları olmayan alanlarda ortaya çıkacak zaman maliyetine katlanmaları da engellenmiş olur.