rota gelişim logo
 
 
 
rota gelişim koçluk eğitimleri
 

YETKİNLİK ENVANTERLERİ VE RAPORLAMALARI

rota gelişim yaşam koçluğu Yetkinlik, belirli bir alanda görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için gerekli becerileri ifade eder. Özellikle seçme – yerleştirme ve terfi gibi konularda kişilerden yeni bir sorumluluk alanına girmeleri beklendiğinden, bu alan için gerekli yetkinliklere sahip olup olmadıkları hakkında fikir sahibi olmak oldukça önemlidir. Yetkinlik envanterleri sayesinde bu konuda bir öngörü elde edilebilir. Burada en önemli konu ise, yapılacak işe yönelik doğru yetkinlikleri belirlemek ve bu doğrultuda hazırlanmış bir envanter kullanmaktır.