rota gelişim logo
 
 
 
 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

rota gelişim insan kaynakları yönetimi İnsan kaynağı, kurumlar için yönetilmesi en zor kaynak olmakla birlikte, etkili bir şekilde yönetildiğinde ise kurumu başarıya götürecek en güvenilir kaynaktır. Etkili yönetilmesinin önündeki en büyük engel çalışanlar arasındaki farklılıklardır. Bir çalışanı ödül sistemiyle motive etmek mümkünken, başka bir çalışana bu uygulama yerine seçmeli çalışma saatleri uygulaması motive ediyor. Kişiler arası farklılıkların geniş bir yelpazede oluşu da İnsan Kaynakları Uzmanlarının işlerini zorlaştırıyor.

İnsan kaynağını etkili yönetmenin önünde duran diğer engel ise bir kurumda oldukça etkili olan bir yöntemin diğer kuruma aynı şekilde adapte edilemeyeceğinin bilincinde olmak ve uygun adaptasyon yöntemlerini kullanmaktır.

Rota Gelişim İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi ile bir yandan kurum kültürünüze uygun bir insan kaynakları stratejisi oluşturabilir, diğer yandan da çalışanlarınızın kurumu benimseyerek çalışmaları için gerekli adımları atabilirsiniz.
   
Bu eğitim ile ilgili diğer bağlantılı eğitimlerimiz ;
rota gelişim yetkinlik kariyer ve istek yönetimi rota gelişim özfarkındalık ve potansiyeli artırma rota gelişim etkin liderlik rota gelişim performans koçluğu
Yetkinlik, Kariyer ve İstek Yönetimi Özfarkındalık ve Potansiyeli Artırma Etkin Liderlik Performans
Koçluğu